Przedszkole Nr 2|"Słoneczko"|w Wołowie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 549909
  • Do końca roku: 161 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Wtorek, 2019-07-23

Imieniny: Sławy, Sławosza

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. RODO

RODO

Artykuły

KLAUZULA

Szanowni Państwo!!!

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są̨ zbierane dane.

W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną̨ treścią̨, z podpisem, nasza placówka Przedszkole nr 2 „Słoneczko”, ul. Inwalidów Wojennych 15, 56-100 Wołów, staje się ich Administratorem.

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marek Adamaszek z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem email: abi@adametronics.pl

Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizowania przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą̨...

Czytaj więcej o: KLAUZULA

INFORMACJA I OŚWIADCZENIE

I N F O R M A C J A

Na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),  informuję Panią / Pana że administrator danych osobowych Przedszkole Nr 2 „Słoneczko”, ul. Inwalidów Wojennych 15, 56-100 Wołów. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych  możliwy jest pod adresem mailowym: abi@adametronics.pl, pod nr tel.: 608294903, Administrator zbiera   i przetwarza dane osobowe Pani / Pana dziecka i członków jego rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym  w zakresie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły. Informuję, że przysługuje Pani /Panu prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania  czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym w instrukcji kancelaryjnej. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisu prawa. Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

 

O Ś W I A D C Z E N I E

Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich  i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie...

Czytaj więcej o: INFORMACJA I OŚWIADCZENIE