Przedszkole Nr 2|"Słoneczko"|w Wołowie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 549911
  • Do końca roku: 161 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Wtorek, 2019-07-23

Imieniny: Sławy, Sławosza

DOKUMENTY DO POBRANIA

Artykuły

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, prosimy wszystkich rodziców o wypełnienie aktualnego druku upoważnienia do odbioru dziecka w roku szk. 2016/2017.

Prosimy o złożenie upoważnienia już w pierwszych dniach września br.

 

Czytaj więcej o: UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU

REGULAMI PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

  1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
  2. Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualniania go w razie potrzeby.
  3. Rodzic może również powiadomić telefonicznie pracowników przedszkola o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę niż osoba upoważniona, co zostaje odnotowane w specjalnym zeszycie i podpisane przez pracownika przyjmującego informację telefoniczną.
  4. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wezwania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka do potwierdzenia swojej tożsamości, jeśli zachodzą co do tego wątpliwości. W przypadku odmowy potwierdzenia tożsamości nauczyciel powinien odmówić wydania dziecka, a następnie powinien skontaktować się z jego rodzicem lub innym opiekunem prawnym,.
  5. Jeżeli rodzic, prawny opiekun lub inne osoby dorosłe nie mogą odebrać dziecka z przedszkola, wówczas przy odbiorze dziecka nauczyciel lub woźna winni przestrzegać zasady, aby rodzeństwo, które odbiera przedszkolaka, miało ukończone 13 lat.
  6. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, ze względu na brak możliwości...
Czytaj więcej o: REGULAMI PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

Według Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców
1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej.
- Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat.

Czytaj więcej o: KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW